ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL

Despre învățământul dual și avantajele pe care le oferă

Despre învățământul profesional

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări profesionale, nivel 3 conform Cadrului Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale sau la solicitarea directă a operatorilor economici.

Despre învățământul dual

Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional, organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori ai absolvenţilor, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă.

Școala duală este deci un fel de învățământ profesional, care asigură oportunități sporite pentru elevi. În cadrul școlii duale, elevii au fac practică nu doar în școala în care învață, ci și în companii. La școala duală, companiile se implică în tot ce înseamnă școlarizarea elevului și îi asigură practica în interiorul companiilor, elevii învățând de la specialiștii din domeniu. De asemenea, elevii beneficiază de burse lunare și au masa și cazarea gratuite.

Cui se adresează învățământul dual și cum se realizează practica

Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin 3 ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic:

– în primul an pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului;

– în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice;

– în anul al treilea aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice.

Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 săptămâni, 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul doi şi 10 săptămâni în cel de-al treilea an.

Avantajele elevilor din Școala Duală Banat

  • Învață o meserie de viitor;
  • Primesc bursă lunară de 400 lei;
  • Au masa și cazarea gratuite;
  • Obțin un certificat de calificare profesională recunoscut în Europa – Europass;
  • Lucrează cu aparatură de ultimă generație;
  • Fac practică în companii de top, cu aparatură modernă;
  • Au prioritate la angajare în companiile în care au făcut practica;
  • Învață de la specialiștii din domeniu;
  • Se recreează în competiții sportive, târguri școlare și diverse activități cu clasa;
  • Pot continua studiile la liceul seral, pentru a lua diploma de bacalaureat.