CALIFICĂRI

Ce poți învăța la Școala Duală Banat?
O meserie de viitor, la mare căutare pe piața muncii.

Nu-ți face griji dacă nu știi ce ți se potrivește. Noi te vom îndruma pentru a face alegere potrivită.

operator-CNC școala duală banat

OPERATOR

Operator mașini cu comandă numerică (CNC)

Cod fișă înscriere: 530 D

Mașinile unelte cu comandă numerică computerizată sau CNC sunt mașini unelte foarte performante de prelucrare: strung, freză, mașină de găurit etc. sau toate acestea la un loc. Majoritatea unităților de producție de astăzi, din diverse zone industriale (metal, plastic, lemn etc.), dețin mașini operate numeric, iar pentru a lucra pe o astfel de mașină trebuie să ai cunoștințe de prelucrare prin așchiere, reglare și minime cunoștinte de mecanică.

Ce vei învăța să faci dacă alegi calificarea de operator mașini cu comandă numerică (CNC)?

 • Să alegi scule, dispozitive, verificatoare şi semifabricate specifice operaţiilor de prelucrare;
 • Să reglezi maşini de strunjire, rectificare, frezare şi găurire;
 • Să prelucrezi prin aşchiere piese de precizie conform documentației de lucru;
 • Să verifici dimensiunile şi calitatea pieselor;
 • Să desfăşori activităţi de mentenanţă;
 • Să operezi şi să programezi maşini cu comandă numerică.

școala duală banat elevi 6

ELECTROMECANIC

Electromecanic utilaje și instalații industriale

Cod fișă înscriere: 543 D

Majoritatea unităților de producție au nevoie de oameni specializați în meseria de electromecanic utilaje și instalații industriale, care să se ocupe de: punerea în funcţiune a utilajelor şi a instalaţiilor; întreţinerea, repararea și testarea utilajelor; utilizarea elementelor mecanice și de automatizare electronică, hidraulică şi pneumatică; montarea și demontarea organelor de mașini și mecanisme; executarea de instalații electrice de joasă tensiune.

Ce vei învăța să faci dacă alegi calificarea de electromecanic utilaje și instalații industriale?

 • Să pui în funcţiune utilaje şi instalaţii;
 • Să întreţii, să repari și să testeazi utilajele;
 • Să utilizezi elemente mecanice și de automatizare electronică, hidraulică şi pneumatică;
 • Să montezi și să demontezi organe de mașini și mecanisme;
 • Să execuți instalații electrice de joasă tensiune;
 • Să asiguri calitatea lucrărilor executate.

Școala Duală Banat elevi 3

ELECTRICIAN

Electrician aparate și echipamente electrice și energetice

Cod fișă înscriere: 568 D

Această calificare îți va dezvolta competențe de care multe dintre companiile de top au nevoie pentru activitățile zilnice de producție, precum: efectuarea de controale, revizii, intervenții pentru eliminarea deficiențelor și incidentelor apărute în instalațiile și echipamentele electrice și energetice; măsurarea parametrilor elementelor componente ale instalațiilor și echipamentelor energetice; realizarea de lucrări de montare și punere în funcțiune a echipamentelor; lucrări de întreținere și reparații specifice acestor echipamente.

Ce vei învăța să faci dacă alegi calificarea de electrician aparate și echipamente electrice și energetice?

 • Să montezi si să asiguri controlul instalațiilor și echipamentelor electrice și energetice;
 • Să supraveghezi, să întreții, să reglezi, să repari aceste aparate și echipamente;
 • Să execuți manevre la aceste aparate și echipamente.

mecanic

MECANIC

Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice

Cod fișă înscriere: 537 D

Această specializare îți va oferi toate cunoștințele de care ai nevoie pentru a parcurge etapele și reglementările tehnologice de revizie, întreținere, diagnosticare și remediere a echipamentelor hidraulice și pneumatice. Vei căpăta deprinderi și abilități care permit executarea montajului aparaturii de bază, de comandă și auxiliară. Îți vei dezvolta capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice locului de muncă. Îți vei consolida atitudinea de corectitudine, respect, încredere în forțele proprii și satisfacția pentru lucrul bine făcut.

Ce vei învăța să faci dacă alegi calificarea de mecanic echipamente hidraulice și pneumatice?

 • Să transmiți și să transformi mișcarea în sisteme tehnice;
 • Să montezi și să pui în funcțiune echipamentele electrohidropneumatice;
 • Să faci revizia, întreținerea și reglarea echipamentelor electrohidropneumatice
 • Să remediezi defecțiuni și să controlezi lucrările de reparație ale echipamentelor electrohidropneumatice.