ÎNSCRIERE

Cum devii elev la Școala Duală Banat? Simplu:

Singurele condiții pe care trebuie să le îndeplinești pentru înscriere sunt următoarele: să ai mediile de la a VIII-a încheiate, deci să nu ai corigențe sau să fii în stare de repetenție și să ai maximum 26 de ani la înscriere.

Pentru anul școlar 2021 – 2022 sunt disponibile 72 de locuri, împărțite pe următoarele calificări:

36 locuri – Electromecanic utilaje și instalații industriale, cod fișă înscriere: 543

12 locuri – Operator mașini cu comandă numerică (CNC), cod fișă înscriere: 530

24 locuri – Electrician aparate și echipamente electrice și energetice, cod fișă înscriere: 568

ETAPA 1
5 iulie- 14 iulie 2021

ETAPA 2
30 iulie - 3 august 2021

REDISTRIBUIRI
19 august - 20 august 2021

Cum te poți înscrie și care sunt documentele de care ai nevoie?

Elevii sau părinții/ reprezentanții legali pentru minori completează fișa de opțiuni pentru învățământul dual la secretariatul unității de învățământ gimnazial absolvite, urmând ca aceasta să transmită toate documentele necesare la unitățile de învățământ pentru care au optat candidații.

Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează.

Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul dual şi pentru calificări din oferta unităţii se completează de către candidaţi, asistaţi de către diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ gimnazial, pe baza unei programări pe zile şi intervale orare realizate pentru toţi absolvenţii unităţii.