ÎNSCRIERE

Cum devii elev la Școala Duală Banat? Simplu:

Singurele condiții pe care trebuie să le îndeplinești pentru înscriere sunt următoarele: să ai mediile de la a VIII-a încheiate, deci să nu ai corigențe sau să fii în stare de repetenție și să ai maximum 26 de ani la înscriere.

Pentru anul școlar 2023 – 2024 sunt disponibile 96 de locuri, împărțite pe următoarele calificări:

24 locuri – Electromecanic utilaje și instalații industriale – cod fișă înscriere: 543D
 12 locuri – Operator mașini cu comandă numerică (CNC) – cod fișă înscriere: 530D
                     36 locuri – Electrician aparate și echipamente electrice și energetice – cod fișă înscriere: 568D
     24 locuri – Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice –  cod fișă înscriere: 537D

ETAPA 1:
03 - 07 iulie 2023

ETAPA 2:
25 - 27 iulie 2023

Cum te poți înscrie și care sunt documentele de care ai nevoie?

Pasul 1

Elevii sau părinții/ reprezentanții legali ai elevilor completează fișa de opțiuni pentru învățământul dual la secretariatul unității de învățământ gimnaziale absolvite.

Atenție, în Fișa de înscriere, la “Unitatea la care se înscrie:” trebuie să completezi Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” Timișoara

 

Pasul 2

Elevii sau părinții/ reprezentanții legali ai elevilor depun fișa de opțiuni completată la secretariatul Liceului Tehnologic Energetic Regele Ferdinand I” din Timișoara (strada Renașterii, nr. 24/ A), în perioada 3-7 iulie, respectiv 25-27 iulie (în limita locurilor disponibile rămase) între orele 9-15.

 

Pasul 3

Dacă elevul a fost admis, în urma procesului de selecție, trebuie să depună în perioada 17 – 20 iulie , la secretariatul liceului, documentele de mai jos, pentru a i se confirma locul.

  • Copie după cartea de identitate a elevului (dacă deține);
  • Copie după cartea de identitate a părinților;
  • Copie după certificatul de naștere;
  • Adeverință cu notele și media de la Evaluarea Națională și media de admitere (dacă este cazul).

 

Important

În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.